Informacje

Naszą szkołę tworzą uczniowie, rodzice i nauczyciele zintegrowani wokół wspólnych celów i działań, w sposób samorządny i demokratyczny.

Misją szkoły jest:

 • budowanie środowiska wychowawczego umożliwiającego integralny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości tak, aby mógł rozwijać się fizycznie, kształcić się intelektualnie, uczyć się kierowania emocjami, rozwijać się moralnie, być otwartym na ludzi,
 • tworzenie szkoły zintegrowanej ze środowiskiem i otwartej na inicjatywy, kreującej obywateli Polski, Europy, i Świata, poszukujących prawdy, dobra i piękna,
 • budowanie szkoły traktującej podmiotowo, uczniów, rodziców nauczycieli.

Zadaniem naszej szkoły jest rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, do podjęcia nauki na studiach wyższych lub w innych placówkach szkolących młodych ludzi.


Obecnie naszym uczniom oferujemy naukę w oddziałach o następujących kierunkach kształcenia:

 • biologiczno-chemicznym
 • medyczno-przyrodniczym
 • dziennikarsko-humanistycznym
 • humanistyczno-prawnym
 • humanistyczno-językowym (j. angielski, niemiecki, francuski)
 • informatyczno-technologicznym
 • matematyczno-informatyczno
 • akademickim

Każdego roku naukę rozpoczyna około 200 nowych uczniów, którzy tworzą 7 oddziałów klasowych. Zdecydowana większość uczniów mieszka w Jarosławiu i pobliskich miejscowościach. Spora część naszej młodzieży to uczniowie z terenów wiejskich.


Liceum zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, z różnym stażem pedagogicznym. Kadrę kierowniczą i pedagogiczną tworzą:

 • dyrektor szkoły
 • wicedyrektorzy szkoły
 • pedagog szkolny
 • nauczyciele

Ponadto całokształt funkcjonowania naszej szkoły dopełniają pracownicy administracji i obsługi.

Oprócz nauki na wysokim poziomie oferujemy naszym uczniom możliwość rozwijania swoich zdolności w kołach zainteresowań, organizowania imprez rozrywkowych, pracy w Samorządzie Uczniowskim. Zachęcamy do reprezentowania naszej szkoły w wielu dziedzinach, zarówno na polu naukowym jak i sportowym, a także kulturalnym.
Jesteśmy dumni z naszych absolwentów, którzy wygrywają olimpiady i konkursy, dostają się na studia na renomowane uczelnie, zdobywają nagrody sportowe.

 


 

Brak możliwości komentowania.