Fundacja Kazimierza Michalskiego

W roku szkolnym 2018/2019 wnioski będzie można składać od 23 stycznia do 01 lutego 2019 r.

REGULAMIN przyznawania Stypendium z Funduszu Kazimierza Michalskiego
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM im. Kazimierza Michalskiego
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ z Funduszu Kazimierza Michalskiego

Brak możliwości komentowania.