Fundacja Kazimierza Michalskiego

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2019/2020 zostanie podany później.

REGULAMIN przyznawania Stypendium z Funduszu Kazimierza Michalskiego
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM im. Kazimierza Michalskiego
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ z Funduszu Kazimierza Michalskiego

Brak możliwości komentowania.