ZASADY REKRUTACJI

Terminy naboru

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Wykaz przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w cyklu kształcenia i przedmiotów punktowanych przy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

* Szkoła – wychodząc naprzeciw zainteresowaniom kandydatów  –  zastrzega sobie możliwość zmiany rozszerzeń które są do wyboru, jeśli w trakcie rekrutacji proponowane przedmioty rozszerzone danej klasy nie będą się cieszyły popularnością. 

* Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Nabór elektroniczny do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych powiatu jarosławskiego

Elektroniczny Przewodnik Edukacyjny Powiatu Jarosławskiego

Brak możliwości komentowania.