DLA ÓSMOKLASISTÓW

Wykaz przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w cyklu kształcenia i przedmiotów punktowanych przy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

* Szkoła – wychodząc naprzeciw zainteresowaniom kandydatów  –  zastrzega sobie możliwość zmiany rozszerzeń które są do wyboru, jeśli w trakcie rekrutacji proponowane przedmioty rozszerzone danej klasy nie będą się cieszyły popularnością. 

* Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów łączonych za zgodą organu prowadzącego.

Terminy naboru
Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej – 2019

Podręcznik dla kandydata

Regulamin rekrutacji

Brak możliwości komentowania.