Wywiadówka

W dniu 22 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 16: 30 zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami klas w wyznaczonych salach: W dniu 22 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 16: 30 zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami klas w wyznaczonych salach:

Czytaj więcej

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Jesień to czas wyborów również i w naszej szkole.W dniach od 16 do 20 września br. (do godziny 14:00) będzie można zgłaszać swoje kandydatury na przewodniczącego nowego Samorządu Uczniowskiego. Wszystkich uczniów klas drugich chętnych do startu w wyborach prosimy o zgłaszanie się do pań prof. Elżbiety  Łambuckiej i Katarzyny Kuźniar-Jabłońskiej,…

Czytaj więcej

Stypendium Starosty Powiatu Jarosławskiego

Informujemy uczniów klas drugich i trzecich o możliwości składania wniosków o Stypendium Starosty Powiatu Jarosławskiego. Wnioski do pobrania  w sekretariacie szkoły można składać  do 20 września br. Stypendium o charakterze motywacyjnym przyznaje się uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, dla której Powiat Jarosławski jest organem prowadzącym. Stypendium może być przyznane…

Czytaj więcej

Stypendium Fundacji im. H. i T. Zielińskich

Informujemy o możliwości uzyskania przez uczniów naszej szkoły stypendium z funduszu  Fundacji im. H. i T. Zielińskich. Stypendia przeznaczone są dla najzdolniejszych uczniów, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie Fundacji. Tekst nowego Regulaminu, obowiązującego w bieżącym roku szkolnym, dostępny jest na stronie http://www.fundacjazielinskich.pl/. Podobnie jak w latach ubiegłych, o pomoc…

Czytaj więcej

Pielgrzymka Biegowa

14 września 2019 r. w godzinach południowych w Jarosławiu odbędzie się Pielgrzymka Biegowa upamiętniająca 80 rocznicę polskiej wojny obronnej 1939 r. W ramach tego wydarzenia zorganizowane zostaną dwa biegi: -10 km –  bieg przeznaczony dla wprawionych, dobrze przygotowanych biegaczy wystartuje 14 września 2019 r. o godz. 12:30 z lasu kidałowickiego…

Czytaj więcej

Stypendia szkolne dla uczniów

Informujemy, że wnioski na stypendia szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020 składa się w terminie 01.09.2019 do 15.09.2019 r. Więcej informacji w zakładce: Stypendium szkolne/zasiłek szkolny – pomoc materialna dla uczniów.

Czytaj więcej

Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych

Wzorem lat ubiegłych, w roku szkolnym 2019/2020 Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt stypendialny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020″…

Czytaj więcej

Rozdanie świadectw egzaminu maturalnego

Informujemy, że rozdanie świadectw dojrzałości odbędzie się 4 lipca 2019 r. w auli szkolnej. Zapraszamy absolwentów w godzinach od 9:00 do 12:00. Po godzinie 12.00 świadectwa maturalne będą do odbioru w sekretariacie szkoły.

Czytaj więcej

Projekt pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – rok szkolny 2019/2020

Od 1 czerwca 2019 r. Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie będzie realizował projekt pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne  – rok szkolny 2019/2020. Uchwałą Nr V/83/19 z dnia 25 lutego 2019 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne…

Czytaj więcej

Program „Nie zagubić talentu” – 2019 r.

Uprzejmie przypominamy, iż do dnia 31 lipca 2019 r. należy składać wnioski o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. Miejsce składania wniosków: Wnioski wypełnione komputerowo wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010…

Czytaj więcej