Komunikat

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia z uczniami będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Czytaj więcej

Drodzy Uczniowie!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w szkole, nauczyciele będą wspomagać i kierować Waszą nauką z wykorzystaniem dziennika elektronicznego i innych narzędzi TIK. Prosimy i zobowiązujemy Was do bieżącego odbierania poczty elektronicznej oraz do systematycznej pracy. Wykorzystajcie ten trudny dla nas wszystkich czas na utrwalenie przerobionego materiału, nadrobienie zaległości szkolnych,…

Czytaj więcej

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie nasza szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.Od jutra (12 marca br.) ze względu na…

Czytaj więcej

Spotkanie z rodzicami

Informujemy, że 11 lutego  2020 roku (wtorek) o godzinie 16:00 w auli szkoły odbędzie się zebranie Rady Rodziców z udziałem klasowych Rad Rodziców. 11 lutego  2020 roku (wtorek) o godzinie 16: 30 zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami klas w wyznaczonych salach: KLASA SALA PIĘTRO 1Ag 22 II 1Bg 1…

Czytaj więcej

Stypendium z Funduszu Kazimierza Michalskiego

W dniach od 10 do 14 lutego br. uczniowie klas drugich i trzecich mogą składać wnioski o przyznanie stypendium z Funduszu Kazimierza Michalskiego. Wnioski dostępne są na stronie szkoły w zakładce: DLA UCZNIA/Fundacja Kazimierza Michalskiego. Wnioski przyjmuje pan prof. Paweł Szymski.

Czytaj więcej

Wywiadówka

W dniu 22 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 16: 30 zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami klas w wyznaczonych salach: W dniu 22 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 16: 30 zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami klas w wyznaczonych salach:

Czytaj więcej

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Jesień to czas wyborów również i w naszej szkole.W dniach od 16 do 20 września br. (do godziny 14:00) będzie można zgłaszać swoje kandydatury na przewodniczącego nowego Samorządu Uczniowskiego. Wszystkich uczniów klas drugich chętnych do startu w wyborach prosimy o zgłaszanie się do pań prof. Elżbiety  Łambuckiej i Katarzyny Kuźniar-Jabłońskiej,…

Czytaj więcej

Stypendium Starosty Powiatu Jarosławskiego

Informujemy uczniów klas drugich i trzecich o możliwości składania wniosków o Stypendium Starosty Powiatu Jarosławskiego. Wnioski do pobrania  w sekretariacie szkoły można składać  do 20 września br. Stypendium o charakterze motywacyjnym przyznaje się uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, dla której Powiat Jarosławski jest organem prowadzącym. Stypendium może być przyznane…

Czytaj więcej

Stypendium Fundacji im. H. i T. Zielińskich

Informujemy o możliwości uzyskania przez uczniów naszej szkoły stypendium z funduszu  Fundacji im. H. i T. Zielińskich. Stypendia przeznaczone są dla najzdolniejszych uczniów, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie Fundacji. Tekst nowego Regulaminu, obowiązującego w bieżącym roku szkolnym, dostępny jest na stronie http://www.fundacjazielinskich.pl/. Podobnie jak w latach ubiegłych, o pomoc…

Czytaj więcej