Stypendium z Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich

Informujemy o możliwości uzyskania przez uczniów naszej szkoły stypendium z funduszu  Fundacji im. H. i T. Zielińskich. Stypendia przeznaczone są dla najzdolniejszych uczniów, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie Fundacji. Tekst nowego Regulaminu, obowiązującego w bieżącym roku szkolnym w załączeniu. Podobnie jak w latach ubiegłych, o pomoc materialną ubiegać się…

Czytaj więcej

Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Nabór wniosków o przyznanie stypendium: od 14 września 2020 r. do 25 września 2020 r. Wzorem lat ubiegłych, w roku szkolnym 2020/2021 Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt stypendialny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata…

Czytaj więcej

Stypendium Starosty Powiatu Jarosławskiego

Informujemy uczniów klas drugich i trzecich o możliwości składania wniosków o Stypendium Starosty Powiatu Jarosławskiego. Wnioski można składać  do 20 września br. u wychowawców klas. Stypendium o charakterze motywacyjnym przyznaje się uczniowi szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, dla której Powiat Jarosławski jest organem prowadzącym. Stypendium może być przyznane…

Czytaj więcej

Funkcjonowanie szkoły dla interesantów

Uprzejmie informuję, że w związku z trwającym w kraju stanem epidemii  i powrotem uczniów do szkoły, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkoły oraz Państwa, obsługa interesantów odbywa się poprzez kontakt: telefoniczny: tel./fax 16 621 22 31 e-mailowy: sekretariat@lo.kopernik.jaroslaw.pl na adres pocztowy szkoły: ul. 3 Maja 4, 37…

Czytaj więcej

Zapraszamy do biblioteki szkolnej

Witamy wszystkich czytelników w nowym roku szkolnym 2020/2021. Prosimy uczniów klas drugich i trzecich o zwrot książek oraz innych materiałów bibliotecznych wypożyczonych w poprzednim roku szkolnym. Obecnie biblioteka będzie pracować zgodnie z nowym regulaminem. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami pracy biblioteki w czasie pandemii COVID-19.

Czytaj więcej

Wejście do budynku szkoły

Na podstawie procedury bezpieczeństwa w sprawie sposobu organizacji nauki w szkole od dni 1 września 2020 r. w okresie zagrożenia SARS-CoV – 2 uczniowie zobowiązani są wchodzić do szkoły wejściem przypisanym do numeru sali lekcyjnej, w której rozpoczynają zajęcia według następującego porządku: WEJŚCIE GŁÓWNE – sale: 16, 19, 20, 21,…

Czytaj więcej

Funkcjonowanie szkoły w okresie wakacji

Uprzejmie informuję, że w związku z trwającym stanem epidemii w kraju oraz dużą liczbą zachorowań na COVID-19 w powiecie jarosławskim, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników szkoły, obsługa interesantów odbywa się przez kontakt: – telefoniczny: tel./fax 16 621 22 31 – e-mailowy: sekretariat@lo.kopernik.jaroslaw.pl W wyjątkowo ważnych sytuacjach, bezpośrednia obsługa…

Czytaj więcej

Zmiana ustalonych w szkole terminów dni wolnych od zajęć dydaktycznych

          W związku ze zmianą terminów przeprowadzania egzaminu maturalnego 2020 ulegają zmianie ustalone we wrześniu 2019 roku, na dzień 4, 5, 6 maja 2020 roku dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach będą odbywały się zajęcia kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Biorąc pod uwagę harmonogram egzaminu…

Czytaj więcej