Biblioteki w sieci

Europeana – zapewnia dostęp do ponad 50 milionów pozycji cyfrowych –dzieł sztuki,  książek, filmów i nagrań z całej Europy.

Federacja Bibliotek Cyfrowych udostępnia  on-line zbiory polskich instytucji kultury i nauki.

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa–  udostępnia m. in.:  książki, czasopisma, grafiki, mapy i rękopisy .

Polona –  największa biblioteka cyfrowa w Polsce udostępniająca  zbiory Biblioteki Narodowej oraz obiekty innych instytucji.

Biblioteka Internetowa Wolne lektury– w jej  zasobach znajduje się ponad 5 tys. utworów, w tym wiele lektur szkolnych oraz audiobooków.

Staropolska– serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej.

Otwórz książkę– serwis  gromadzi i udostępnia  cyfrowe wersje prac naukowych polskich uczonych .

Polski Słownik Biograficzny– wydanie internetowe

Brak możliwości komentowania.