Zasoby biblioteki

Biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika jest największą biblioteką szkolną w Jarosławiu i rejonie. Księgozbiór obejmuje ok. 26 tys. książek, filmów i płyt, z czego część stanowią lektury szkolne, zaś część pozostała obejmuje literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin:

 • historii literatury,
 • historii Polski,
 • historii powszechnej,
 • psychologii,
 • biologii,
 • fizyki,
 • religioznawstwa,
 • matematyki,
 • chemii,
 • geografii,
 • filozofii,
 • sztuki.

Ponadto w bibliotece znajduje się bogaty wybór beletrystyki, powieści młodzieżowych oraz poezji.

Biblioteka, tak jak szkoła, liczy ponad 120 lat. Najstarsza część księgozbioru to tzw. biblioteka nauczycielska, której początki sięgają 1876 r. Stanowi ona zabytkowy księgozbiór biblioteki.

Biblioteka gromadzi pamiątki i archiwa dotyczące szkoły, sięgające czasów jej postania tj. 1884 roku.

Wśród archiwalnych egzemplarzy znajdują się cenne wydawnictwa pochodzące z XIX i początku XX wieku. Zbiory te zawierają książki z różnych dziedzin wiedzy, literatury pięknej, historii, geografii, filozofii. Przedstawiają strukturę księgozbioru biblioteki szkolnej z ubiegłego stulecia oraz warsztat edytorski, język i historię.

Znaczną część zbiorów stanowi tzw. biblioteka nauczycielska, której zalążki powstały już w 1876 roku. W latach 30-tych liczyła ona 2881 dzieł w 6000 tomach. W zbiorach można znaleźć także książki z biblioteki niemieckiej, zdekompletowanej w czasie wojny.

W bibliotece znajdują się egzemplarze, które zainteresowałyby niejednego bibliofila.

Biorąc do ręki poszczególne egzemplarze, udaje nam się wejść w atmosferę czasów ich wydania. Możemy podziwiać oprawy książek, sygnowane znakiem introligatora. Na stronach tytułowych są również pieczątki historyczne szkoły, biblioteki, czytelni. Trafiają się także zapisy cenzury, dopuszczające książkę do druku.

Zbiory te stanowią bogaty materiał źródłowy. Sięgając do nich, przekonujemy się jaką rolę odegrały księgarnie w ratowaniu kultury i języka.