Regulamin biblioteki:

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Przeglądnie zasobów bibliotecznych może odbywać się na komputerze / KATALOG/ lub w katalogu tradycyjnym.
 3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia karty bibliotecznej i legitymacji uczniowskiej.
 4. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można go prolongować (z wyjątkiem lektur) na kolejny okres.
 5. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej dwie lektury.
 6. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel – bibliotekarz.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 8. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do odkupienia książki wskazanej przez bibliotekarza.
 9. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 10. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.
 11. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Regulamin Szkolnego Centrum Informatycznego:

 1. Z komputerów mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Komputery w bibliotece szkolnej mogą być wykorzystywane do wyszukiwania informacji w Internecie oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 3. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu centrum informatycznego.
 4. Jednorazowo z komputera można korzystać do 1 godziny (dłużej jeżeli są wolne stanowiska).
 5. Z encyklopedii, słowników i in. programów multimedialnych zakupionych przez bibliotekę można korzystać jedynie na miejscu.
 6. Nie wolno wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych; zapisywać dokumentów na twardym dysku.
 7. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (włączać i rozłączać kabli zasilających i innych, a także włączać przenośnych dysków).
 8. Używanie sprzętu komputerowego (w tym drukarki, odtwarzacza DVD, nagrywarki, skanera) jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela.
 9. Zabrania się posługiwania własnymi nośnikami danych bez konsultacji
  z nauczycielem.
 10. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania.
 11. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary w postaci czasowego zakazu korzystania z komputera lub wykonania prac na rzecz biblioteki szkolnej.
 12. Rozpoczęcie pracy przy komputerze jest jednoznaczne ze znajomością i akceptacją regulaminu szkolnego centrum informatycznego.