Nagrody Obce

Najbardziej znane nagrody literackie innych krajów

Nagroda Bookera

(The Man-Booker Prize for Fiction) – najbardziej prestiżowa nagroda literacka w Wielkiej Brytanii, przyznawana za najlepszą powieść angielskojęzyczną z ostatniego roku napisaną przez obywatela Wspólnoty Narodów lub Republiki Irlandii. Pierwsza nagroda została przyznana w 1969. W 2005 ustanowiono osobną nagrodę rozdawaną co dwa lata, Man Booker International Prize, dostępną dla pisarzy z całego świata, która przyznawana jest za powieść w języku angielskim. Kwalifikują się do niej również powieści napisane w innych językach, lecz szeroko dostępne w angielskim tłumaczeniu (m. in. dlatego w 2005 roku nominowany był Stanisław Lem).

Nagroda Goncourtów

(Prix Goncourt) – francuska nagroda literacka. Ufundował ją w 1896 w swoim testamencie pisarz Edmond de Goncourt. Nagroda została wręczona po raz pierwszy w 1903 roku. Laureat nagrody Goncourt, przyznawanej najlepszemu w danym roku utworowi prozaicznemu (zwykle powieściom), ogłaszany jest zawsze w listopadzie. Od 1998 roku, polską nagrodę Goncourt (La Liste Goncourt – choix polonais) przyznaje jury złożone ze studentów romanistyki z całej Polski. Ogłoszenie laureata tej nagrody następuje co roku podczas Targów Książki w Krakowie.

Nagroda Cervantesa

(Premio Miguel de Cervantes, Premio Cervantes) – hiszpańska nagroda literacka, przyznawana za całokształt twórczości. Wręczana od 1976. Jej laureatem może zostać każdy pisarz tworzący w języku hiszpańskim, niezależnie od kraju pochodzenia. Nazywana jest Noblem hiszpańskiego kręgu kulturowego. Nagroda jest wręczana 23 kwietnia w rocznicę śmierci Cervantesa, przez króla Hiszpanii w Alcalá de Henares, rodzinnym mieście wielkiego pisarza.

Nagroda Pulitzera

Amerykańska nagroda literacka przyznawana corocznie w kwietniu. Nagrodę tę przyznaje się w dziedzinie różnych gatunków dziennikarstwa, literatury, dramatu i muzyki. Zdobywcy nagrody są wybierani przez jury, działające przy Wyższej Szkole Dziennikarstwa Uniwersytetu Columbia. Kandydatów wybiera się jedynie spośród twórców amerykańskich. Nagrodę swojego imienia ufundował amerykański dziennikarz i wydawca Joseph Pulitzer w roku 1917.