Nagroda Mackiewicza

Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicza – polska nagroda literacka przyznawana od 2002 roku. Została ufundowana w celu upamiętnienia postaci i dzieła Józefa Mackiewicza, pisarza i działacza politycznego.

Fundatorami Nagrody są przedsiębiorcy Jan Michał Małek i Zbigniew Zarywski. Nagroda przyznawana jest corocznie, a ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia laurów odbywa się 11 listopada. Nagrodę przyznaje kapituła pod przewodnictwem Marka Nowakowskiego.

Obecnie w skład kapituły wchodzą: Jan Michał Małek, Stanisław Michalkiewicz (sekretarz), Włodzimierz Odojewski, Jacek Trznadel, Zbigniew Zarywski, Rafał A. Ziemkiewicz, Tomasz Burek, Marek Nowakowski (przewodniczący), Elżbieta Morawiec (od lata 2005), Maciej Urbanowski (od sierpnia 2006), Halina Mackiewicz (od sierpnia 2006), Jacek Bartyzel (od jesieni 2007).

W pracach kapituły brali udział również: Ryszard Legutko (do lata 2005), Kazimierz Orłoś (do czerwca 2006), Andrzej Nowak (do maja 2007).

Kapituła rozpatruje każdorazowo, jako kandydatury Nagrody, utwory literackie (powieści, eseje, poezję) i publicystyczne (w tym polityczne) oraz naukowe rozprawy historyczne i krytycznoliterackie, napisane w języku polskim przez autorów żyjących, wydane w formie książkowej w poprzednim roku i zgłoszone przez wydawców do konkursu.

Latem ogłaszane są nominacje do Nagrody, zwykle obejmujące około 10 książek. Spośród ich autorów wyłaniany jest następnie laureat Nagrody, który otrzymuje 10 tys. dolarów i złoty medal z portretem patrona Nagrody oraz jego literackim credo: „Jedynie prawda jest ciekawa”, oraz dwóch wyróżnionych, którym Kapituła przyznaje po 1 tys. dolarów. Ponadto zarówno laureat, jak i wyróżnieni, otrzymują statuetki z brązu z popiersiem patrona Nagrody.

Laureaci Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza:

 • 2002: Ewa i Władysław Siemaszkowie – Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, Warszawa 2000, ISBN 83-87689-34-3.
 • 2003: Marek Jan Chodakiewicz (oprac. i wstęp) – Ejszyszki. Kulisy zajść w Ejszyszkach, epilog stosunków polsko-żydowskich na Kresach, 1944-45, Warszawa 2000, ISBN 83-911063-3-0.
 • 2004: Wojciech Albiński – Kalahari, Warszawa 2003, ISBN 83-7163-291-6.
 • 2005: Eustachy Rylski – Człowiek w cieniu, Warszawa 2004, ISBN 83-7391-478-1.
 • 2006: Janusz Krasiński – Przed Agonią, Warszawa 2005, ISBN 83-89243-13-X.
 • 2007: Tadeusz Isakowicz-Zaleski – Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej, Kraków 2007, ISBN 978-83-240-0803-2.
 • 2008: Jarosław Marek Rymkiewicz – Wieszanie, Warszawa 2007, ISBN 8360457174.
 • 2009: Bronisław Wildstein – Dolina nicości, Kraków 2008, ISBN 8360725665.
 • 2010: Paweł Zyzak – Lech Wałęsa – idea i historia. Biografia polityczna legendarnego przywódcy „Solidarności” do 1988 roku, Kraków 2009, ISBN 978-83-60940-72-3.
 • 2011: Wojciech Wencel – Zbiór poezji „De profundis”, Kraków, 2010, ISBN 978-83-609-4089-1.
 • 2012: Tomasz Merta – Nieodzowność konserwatyzmu
 • 2013: Wacław Holewiński – Opowiem ci o wolności
 • 2014: Ryszard Legutko – Sokrates
 • 2015: Andrzej Nowak – Dzieje Polski. Skąd nasz ród