Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej

Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej to doroczna międzynarodowa nagroda literacka przyznawana za książkę poetycką wydaną po polsku w roku poprzedzającym jej przyznanie. O nagrody walczą tomy poetyckie wydane oryginalnie w języku polskim lub w przekładzie na polski.

Nagroda została utworzona przez Fundację Wisławy Szymborskiej na życzenie poetki zawarte w jej testamencie.

Nagrody: