Lista lektur

klasa I

Zakres podstawowy

Zakres rozszerzony

  • Sofokles Antygona lub Król Edyp
  • Bogurodzica, Lament świętokrzyski
  • Jan Kochanowskiwybrane pieśni, treny i psalmy
  • Mikołaj Sep Szarzyńskiwybrane sonety
  • Wiliam Szekspir Makbet lub Hamlet

 • Horacy – wybrane liryki
 • Jan Kochanowski Treny
  (jako cykl poetycki)
 • poezja barokowa – np.:
  Daniel Naborowski,
  Jan Andrzej Morsztyn

klasa II

Zakres podstawowy

Zakres rozszerzony

  • Adam Mickiewicz
   – wybrane sonety i inne wiersze
   (w tym Romantyczność),
   Dziadów część III,
   Pan Tadeusz
  • Juliusz Słowacki – wybrane wiersze
  • Cyprian Norwid – wybrane wiersze
  • Bolesław Prus – Lalka 
  • Fiodor Dostojewski – wybrany utwór np. Zbrodnia i kara, Łagodna
  • Joseph Conrad Jądro ciemności
  • Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa Tetmajer, Leopold Staff – wybrane wiersze
  • Stanisław Wyspiański Wesele
  • Władysław Stanisław Reymont Chłopi(tom I – jesień)
  • Stefan Żeromski – wybrany utwór (Ludzie bezdomni, Wierna rzeka, Echa leśne lub Przedwiośnie
 • Wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej
 • Juliusz Słowacki Kordian lub Fantazy
 • Zygmunt Krasiński Nie – Boska Komedia
 • Realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska np.
  Honoriusz Balzak Ojciec Goriot,
  Emil Zola Nana lub
  Gustaw Flaubert Pani Bovary

klasa III

Zakres podstawowy

Zakres rozszerzony

  • Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś,
   Józef Czechowicz,
   Konstanty Ildefons Gałczyński
   – wybrane wiersze
  • Jarosław Iwaszkiewicz
   – wybrane wiersze
  • Bruno Schulz
   – wybrane opowiadania
  • Tadeusz Borowski – wybrane opowiadania
  • Krzysztof Kamil Baczyński,Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz,Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak – wybrane wiersze
  • Miron Białoszewski – wybrane utwory
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy
 • Gustaw Herling – Grudziński
  – wybrane opowiadania
 • Michaił Bułhakow
  Mistrz i Małgorzata
 • Wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI w. np.
  Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Józefa Wittlina, Józefa Mackiewicza, Juliana Stryjkowskiego, Andrzeja Kuśniewicza, Tadeusza Konwickiego, Stanisława Lema, Wiesława Myśliwskiego, Marka Nowakowskiego, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, Stefana Chwina, Pawła Huellego
 • Wybrana powieść lub zbiory opowiadań dwudziestowiecznych autorów literatury światowej np.
  Franza Kafki, Thomasa Manna, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Isaaca Beshevisa Singera, Johna Steinbecka, Kurta Vonneguta, Gabriela Garcii Marqueza, Güntera Grassa, Umberto Eco, Milana Kundery
 • Wybrane wiersze dwudziestolecia poetów polskich (innych niż wymienieni na poziomie podstawowym).

Lektury obowiązkowe