Bibliografia załącznikowa zgodna z normą PN- ISO 690 Z lipca 2002 r.

Norma PN ISO 690 nie precyzuje zasad stosowania znaków interpunkcyjnych i innych dzielników  stosowanych  w bibliografiach, pozostawiając twórcom bibliografii dowolność w tym zakresie. Precyzyjnie określa natomiast kolejność podawania informacji,rozstrzyga też następujące wątpliwości:

Autorstwo i tytuł

 • jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – oddzielamy ich nazwiska przecinkami
 • jeżeli autorstwo jest nieustalone, opis rozpoczynamy od tytułu,
 • jeżeli autorów jest więcej niż trzech po tytule podajemy nazwisko pierwszego
  z dopiskiem [i in.],
 • jeżeli opracowujemy pracę zbiorową pod redakcją opis rozpoczynamy od tytułu,
 • pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc.,
 • należy skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznaczamy wielokropkiem: (…)

Wydanie, Miejsce wydania: wydawnictwo, rok wydania

 • W przypadku wydania pierwszego książki lub braku informacji, o kolejności wydania, pomijamy ten elementu opisu, każde następne wydanie odnotowujemy uwzględniając wszelkie adnotacje dotyczące wydania [popr. , uzup., zmien., skr., przejrz.],
 • adres bibliograficzny czyli miejsce wydania dokumentu i instytucja, która wydała dokument są elementami fakultatywnymi, co oznacza że nie ma obowiązku podawania tych danych,
 • rok wydania jest elementem obowiązkowym. Jeśli nie jest podany w książce, trzeba go ustalić – korzystając z katalogu biblioteki lub podać przybliżoną datę: ok. 2004
 • jeżeli zdecydujemy się jednak na zamieszczanie nazwy wydawcy możemy zastosować nazwę skróconą instytucji np.:
 • PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
 • Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich,
 • WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Numery ISBN

Nowe normy wprowadzają obowiązek podawania ISBN. Książki wydane przed 1980 r. nie posiadają ISBN, więc w opisie nie wystąpi. Poprzednio ISBN nie był elementem obowiązkowym opisu bibliograficznego, dlatego nawet w nowych książkach i czasopismach spotykamy bibliografie załącznikowe bez ISBN. Przy opisie fragmentu książki, pracy zbiorowej ISBN nie jest obowiązkowy, jednak może wystšpić.

Opis książki:

Nazwisko i imię autora, Tytuł książki, Wydanie, Miejsce, Wydawnictwo i rok wydania, numer ISBN.
Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy, Wyd. 2 popr., Warszawa, PIW 1978.

Opis fragmentu książki:

Nazwisko i imię autora, Tytuł książki, Wydanie, Miejsce, Wydawnictwo i rok wydania, numer ISBN, strony.

Burkot Stanisław, Literatura polska w latach 1939-1999, Warszawa, PWN 2003, ISBN 83-01-3740-1, s.134-136.

Opis artykułu zamieszczonego w książce lub rozdziału z książki:

Nazwisko i imię autora artykułu, Tytuł artykułu, [w:] Nazwisko i imię autora książki, Tytuł książki, Wydanie, Miejsce, Wydawnictwo i rok wydania, numer ISBN, strony.

Krzyżanowski Julian, Liryka awangardowa, [w:] Krzyżanowski Julian, Dzieje literatury polskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979, s. 615-632, ISBN 83-01-00263-8.

Sikora Adam, Dwie postawy mesjanizmu, [w:] Problemy polskiego romantyzmu, pod red. Żmigrodzkiej Marii i Lewinówny Zofii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971, s. 207-251.

Opis artykułu z czasopisma:

Nazwisko i imię autora, Tytuł artykułu, Tytuł czasopisma i rok wydania, numer czasopisma, strony, numer ISSN.

Sobolczyk Piotr, Białoszewski pokazuje język, „Polonistyka” 2007, nr 6, ISSN 0551-3707, s.43-47.

Opis hasła słownikowego, encyklopedycznego itp.:

Hasło, [w:] Nazwisko i imię autora słownika, Tytuł słownika, Wydanie, Miejsce, Wydawnictwo i rok wydania, numer ISBN.

Głogów, [w:] Kopaliński Władysław, Słownik mitów i tradycji kultury, Wyd. 6, Warszawa, PIW 2000, ISBN 83-06-02646-2.

Hasło, nazwisko i imię autora hasła, [w:] nazwisko i imię autora słownika, Tytuł słownika, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, numer ISBN.

Epos, oprac. Sławiński Janusz, [w:] Słownik terminów literackich, pod red. Sławińskiego Janusza, Wyd. 2, Wrocław, Ossolineum 1988, ISBN 83-04-01787-3.

Opis fragmentu Biblii

Księga Hioba, [w:] Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych [Biblia Tysiąclecia], Wyd. 3 popr., Poznań, Pallottinum 1980, s. 537-567.

Opis fragmentu Biblii, posiadającego własną nazwę.

Ostatnia wieczerza, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
w przekładzie z języków oryginalnych [Biblia Tysiąclecia], Wyd. 3 popr, Poznań, Pallottinum 1980, Mt 26, 17-35, s. 1153-1154

Opis dzieła sztuki:obrazu lub rzeźby

Autor, Tytuł, Rok powstania dzieła.

P. Renoir, Parasolki, 1881-1885.

Opis reprodukcji dzieła sztuki:obrazu lub rzeźby

Autor, Tytuł dzieła, [w:] Autor, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania, strona lub numer ilustracji.

P. Renoir, Parasolki, [w:] M. Howard, Impresjonizm, Warszawa, Świat książki 2004, s.122.

Dokumenty elektroniczne:

OPIS ELEKTRONICZNEJ KSIĄŻKI – Elementy opisu:

 • Autor
 • Tytuł /w formie występującej w źródle/
 • Typ nośnika /podany w nawiasie kwadratowym, np.: [online], [CD-ROM], [taśma magnetyczna], [dyskietka]
 • Wydanie /wersja/
 • Miejsce wydania
 • Wydawca
 • Data wydania
 • Data aktualizacji
 • Data dostępu /podana w nawiasie kwadratowym – dla dokumentów online/
 • Warunki dostępu /dla dokumentów online/

Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź, PRO-media CD, 1998.

Opis strony internetowej:

Nazwisko i imię autora, tytuł, adres internetowy i data dostępu.

Grzegorz Jankowicz, Powinność wiersza, dostępny w World Wide Web:
http://tygodnik.onet.pl/1548,1451154,dzial.html, dnia 2007-11-14.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bibliografia załącznikowa. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz