Wywiadówka

W dniu 23 września 2020 roku (środa) o godzinie 16:00 odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów klas pierwszych i maturalnych w wyznaczonych salach. W dniu 23 września 2020 roku (środa) o godzinie 17:00 w auli szkoły odbędzie się zebranie prezydium Rady Rodziców z udziałem przewodniczących klasowych rad rodziców.…

Czytaj więcej

Stypendium z Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich

Informujemy o możliwości uzyskania przez uczniów naszej szkoły stypendium z funduszu  Fundacji im. H. i T. Zielińskich. Stypendia przeznaczone są dla najzdolniejszych uczniów, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie Fundacji. Tekst nowego Regulaminu, obowiązującego w bieżącym roku szkolnym w załączeniu. Podobnie jak w latach ubiegłych, o pomoc materialną ubiegać się…

Czytaj więcej

Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Nabór wniosków o przyznanie stypendium: od 14 września 2020 r. do 25 września 2020 r. Wzorem lat ubiegłych, w roku szkolnym 2020/2021 Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt stypendialny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata…

Czytaj więcej

Stypendium Starosty Powiatu Jarosławskiego

Informujemy uczniów klas drugich i trzecich o możliwości składania wniosków o Stypendium Starosty Powiatu Jarosławskiego. Wnioski można składać  do 20 września br. u wychowawców klas. Stypendium o charakterze motywacyjnym przyznaje się uczniowi szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, dla której Powiat Jarosławski jest organem prowadzącym. Stypendium może być przyznane…

Czytaj więcej

Salon Maturzystów Perspektywy 2020

Drodzy Maturzyści! Przed Wami trudny rok przygotowań do matury i podejmowania decyzji o tym, co dalej. Studia? Jeśli tak, to na jakim kierunku i w jakiej uczelni? W swoim mieście czy z dala od domu? W uczelni publicznej czy prywatnej? Jakie przedmioty zdawać dodatkowo na maturze? I jaką w ogóle…

Czytaj więcej

Kiermasz podręczników

Drodzy uczniowie,w naszej szkole odbędzie się kiermasz podręczników używanych. Z uwagi na potrzebę przestrzegania reżimu sanitarnego zostanie on zorganizowany na boisku szkolnym oraz podzielony na grupy: uczniowie klas drugich będą mogli sprzedawać swoje podręczniki w piątek 4 września, po 7 lekcji, absolwenci będą mieli okazję do sprzedaży książek w środę…

Czytaj więcej

Funkcjonowanie szkoły dla interesantów

Uprzejmie informuję, że w związku z trwającym w kraju stanem epidemii  i powrotem uczniów do szkoły, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkoły oraz Państwa, obsługa interesantów odbywa się poprzez kontakt: telefoniczny: tel./fax 16 621 22 31 e-mailowy: sekretariat@lo.kopernik.jaroslaw.pl na adres pocztowy szkoły: ul. 3 Maja 4, 37…

Czytaj więcej

Narodowe Czytanie „Balladyny” coraz bliżej!

W sobotę 5 września 2020 roku odbędzie się dziewiąta edycja Narodowego Czytania. W tym roku czytany będzie dramat „Balladyna” Juliusza Słowackiego. „Kopernik” czyta „Balladynę”! Uczniowie naszej szkoły będą czytać „Balladynę” 7 września br. na trzeciej godzinie lekcyjnej przez radiowęzeł . Zapraszamy do wspólnego czytania!  

Czytaj więcej

Zapraszamy do biblioteki szkolnej

Witamy wszystkich czytelników w nowym roku szkolnym 2020/2021. Prosimy uczniów klas drugich i trzecich o zwrot książek oraz innych materiałów bibliotecznych wypożyczonych w poprzednim roku szkolnym. Obecnie biblioteka będzie pracować zgodnie z nowym regulaminem. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami pracy biblioteki w czasie pandemii COVID-19.

Czytaj więcej

Wejście do budynku szkoły

Na podstawie procedury bezpieczeństwa w sprawie sposobu organizacji nauki w szkole od dni 1 września 2020 r. w okresie zagrożenia SARS-CoV – 2 uczniowie zobowiązani są wchodzić do szkoły wejściem przypisanym do numeru sali lekcyjnej, w której rozpoczynają zajęcia według następującego porządku: WEJŚCIE GŁÓWNE – sale: 16, 19, 20, 21,…

Czytaj więcej