Prezentacja szkoły

„By nasz ślad i Tamtą Szkołę
ocalić od zapomnienia”

 

Z radością udostępniamy na stronie internetowej  szkoły dwie prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów naszego liceum pod opieką pani profesor Joanny Szczepanek, dotyczące historii I Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu  oraz wybitnych absolwentów tej szkoły. Mamy nadzieję, że taka forma przekazu historycznego spotka się z dużym zainteresowaniem absolwentów, nauczycieli, sympatyków szkoły i potencjalnych uczniów, którzy w przyszłości dołączą do grona absolwentów tej niezwykle zasłużonej placówki oświatowej naszego kraju.Jednocześnie zwracamy się z prośbą o informacje, które rozszerzą naszą wiedzę odnośnie nieujętych w naszym zestawieniu wybitnych absolwentów, którzy według państwa zasługują na to miano.

Zdecydowaliśmy się również na elektroniczną publikację papierowej wersji kroniki szkoły opisującej najważniejsze wydarzenia od września 2007 roku prowadzoną przez panią profesor Katarzynę Trynkiewicz i panią profesor Violettę Kamińską. Jedna z kronik poświęcona jest w całości obchodom pamiętnego jubileuszowi 125-lecia naszego liceum w październiku 2009 roku.

Zachęcamy absolwentów, nauczycieli, wszystkich życzliwych nam osób do odnowienia wspomnień, potencjalnych kandydatów do naszego liceum, aby  dowiedzieli się jaka jest naprawdę nasza szkoła. Czekamy na ewentualne uwagi, rady, refleksje – prosimy o przesyłanie korespondencji na adres historia@lo.kopernik.jaroslaw.pl

Dyrektor szkoły
Zbigniew Tabor

 

 

  
  

 

link