Rekrutacja

 

Kim jesteśmy

Nasza Szkoła to 130 lat historii i tradycji. Z szacunkiem traktujemy dorobek wielu pokoleń nauczycieli i wychowanków. Nie jesteśmy jednak zapatrzeni w przeszłość – przeciwnie – tworzymy szkołę nowoczesną, dostosowaną do wymogów współczesnej cywilizacji, kultury i rynku pracy. Dynamizmowi współczesnego świata odpowiadamy nowoczesną bazą szkolną, intelektualną i przyjazną atmosferą, profesjonalizmem nauczycieli i zaangażowaniem rodziców. Nasi absolwenci to młodzi, kreatywni ludzie, przygotowani do studiów na wymarzonych kierunkach.

Czym dysponujemy

Szkoła posiada (w ramach bazy dydaktycznej):

 • 3 profesjonalne pracownie informatyczne,
 • interaktywną pracownię językową,
 • gabinety chemiczny, fizyczny, biologiczny – wszystkie wyposażone w projektory i nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 • sale posiadające wysokiej klasy sprzęt multimedialny, np. tablice  interaktywne, wizualizery, projektory,
 • 2 sale gimnastyczne i wielostanowiskową siłownię,
 • skomputeryzowaną bibliotekę ze stale uzupełnianym księgozbiorem i czytelnią,
 • windę dla niepełnosprawnych oraz platformy ułatwiające pokonywanie schodów.

Co oferujemy

 • Nauka odbywa się na jedną zmianę, a podział godzin jest przyjazny dla osób dojeżdżających: struktura lekcji i przerw dopasowana do rozkładów jazdy.
 • W szkole odbywają się bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ze wszystkich przedmiotów oraz warsztaty przygotowujące do olimpiad i konkursów przedmiotowych.
 • Szkoła uczestniczy w wielu programach edukacyjnych.
 • Przyznajemy własne stypendia dla uczniów z pasją, szczególnie zaangażowanych w życie szkoły, pozyskiwane z Fundacji im. Kazimierza Michalskiego, wybitnego absolwenta naszej szkoły (w tym roku szkolnym przyznaliśmy aż 57 stypendiów!).
 • Działają sekcje sportowe: piłki ręcznej, siatkowej, nożnej, pływania, szachowa; zajęcia rekreacyjne z turystyki rowerowej, Nordic Walking i badmintona.
 • Organizujemy warsztaty dziennikarskie, w których uczestniczą najbardziej znani przedstawiciele tej profesji.
 • W szkole silnie zaznacza się działalność wolontariatu, działają koła Caritas, PTTK, Eurokop.
 • Otwarte dla całej społeczności szkolnej, cykliczne spotkania ze znanymi postaciami ze świata kultury, mediów i nauki.
 • Organizujemy imprezy o charakterze cyklicznym: Świąteczny Mikołajkowy Koncert Charytatywny, Konkurs Kopernikański, Konkurs Katyński, Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Koordynujemy organizację Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. prof. F.Leji oraz Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała.
 • Stwarzamy możliwość uczestnictwa w zajęciach z etyki.

Z kim współpracujemy

 • Szkole patronują wyższe uczelnie: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Polska Akademia Nauk w Warszawie, Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu.
 • Zajęcia dla uczniów prowadzone są przez pracowników naukowych wymienionych jednostek, zarówno w budynku liceum, jak i z wykorzystaniem infrastruktury uczelni.
 • Wykładowcy występują z odczytami i pokazami z przedmiotów kierunkowych dla uczniów poszczególnych klas.
 • Współpraca zagraniczna odbywa się poprzez wymianę polsko–niemiecką ze szkołą z Landshut, edukacyjne wyjazdy do Anglii, coroczne spotkania z młodzieżą z Izraela.

Co osiągnęliśmy

 • Najlepsze od zawsze wyniki egzaminów maturalnych w powiecie jarosławskim.
 • Wysokie miejsce w rankingu szkół w województwie podkarpackim (jesteśmy jedynym liceum w powiecie, które znalazło się w zaszczytnym gronie 500 najlepszych liceów w Polsce wg rankingu miesięcznika Perspektywy).
 • Sukcesy w olimpiadach i konkursach szczebla centralnego np. z matematyki biologii, historii, filozofii, j. angielskiego, j. łacińskiego (w tym roku szkolnym 6 uczniów naszej szkoły zostało finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego).
 • Laury w zawodach sportowych szczebla wojewódzkiego w: piłce ręcznej dziewcząt, koszykówce chłopców, w szachach, w badmintonie, w pływaniu.
 • Zorganizowaliśmy szereg spotkań ze znanymi dziennikarzami. W ostatnich latach gościli u nas: Izabela Alfredson, Anna Godzwon, Jarosław Gugała, Jarosław Kietliński, Jarosław Kret, Marcin Meller, Magdalena Mołek, Beata Tadla, Łukasz Grass.

Co przygotowaliśmy

KLIKNIJ NA WYBRANĄ KLASĘ, ABY ZOBACZYĆ SZCZEGÓŁY


Klasa A
przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski
 • cykliczne warsztaty naukowe w UMCS w Lublinie
 • patronat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Klasa B dziennikarsko-humanistyczna
przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski
 • innowacja pedagogiczna – 24 uczniów
 • warsztaty dziennikarskie stacjonarne i wyjazdowe z udziałem znanych polskich dziennikarzy


Klasa C
przedmioty na poziomie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielski
 • zajęcia dodatkowe z zakresu prawa z udziałem zaproszonych prawników różnych specjalności
 • patronat Uniwersytetu Rzeszowskiego


Klasa D
przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka
 • cykliczne warsztaty naukowe w UMCS w Lublinie
 • patronat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Klasa E
przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia lub geografia, język niemiecki lub francuski
 • obozy językowe w kraju i za granicą


Klasa F informatyczno-technologiczna
przedmioty na poziomie rozszerzonym: informatyka, matematyka, język angielski, fizyka
 • cykliczne warsztaty naukowe w języku polskim i angielskim w WSIiZ w Rzeszowie oraz PWSTE w Jarosławiu
 • zajęcia z języka angielskiego oraz informatyki prowadzone w oparciu o programy autorskie
 • patronat Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie


Klasa G
przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub geografia, informatyka, język angielski
 • wyjazdowe warsztaty naukowo-przyrodnicze w ramach „zielonej szkoły”
 • warsztaty naukowe w UR w Rzeszowie oraz AGH w Krakowie

 

 

Ramowe plany nauczania


 

 

link