Absolwenci

Wybierz rok a następnie klasę:


klasa 3D -wychowawca-mgr Stanisława Nowowiejska

 1. Dyndał Dominik
 2. Bereźnicka Anna
 3. Flis Aleksandra
 4. Fornalczyk Bernadeta
 5. Frankowska Izabela
 6. Gaciarz Katarzyna
 7. Grabuś Klaudiusz
 8. Hołowacz Artur
 9. Hołowiecka Aleksandra
 10. Jasiewicz Joanna
 11. Kalawski Rafał
 12. Kiełt Natalia
 13. Kołcz Joanna
 14. Kos Alina
 15. Kruk Gabriela
 16. Kurecka Beata
 17. Lipczyńska Katarzyna
 18. Malina Paula
 19. Matusz Marta
 20. Mazurek Dominika
 21. Muskus Gabriela
 22. Obłoza Magdalena
 23. Oronowicz Agnieszka
 24. Pastuszek Paulina
 25. Pawłucki Maciej
 26. Płocica Patrycja
 27. Połeć Joanna
 28. Potoczna Małgorzata
 29. Sereda Iwona
 30. Seroka Marta
 31. Wiecheć Małgorzata
 32. Wilk Sabina
 33. Wota Marzena
 34. Wójcik Anna
 35. Zaborniak Paweł
 36. Zapał Magdalena
 37. Żołędziowski Michał


link