Absolwenci

Wybierz rok a następnie klasę:


Klasa IV E – wychowawca mgr Marek Hładki

1. Bobko Magdalena

2. Buryło Krzysztof

3. Chamik Anna

4. Czubocha Ryszard

5. Droń Anna

6. Dublanica Grzegorz

7. Fedyk Monika

8. Flak Aneta

9. Gilarska Anna

10. Góral Tomasz

11. Górska Magdalena

12. Grabowski Michał

13. Janusz Sonia

14. Kisała Tomasz

15. Klimczak Katarzyna

16. Kozak Anna

17. Kruczkowska Sylwia

18. Kruk Justyna

19. Lech Joanna

20. Majkut Jakub

21. Marut Aleksandra

22. Mazur Arkadiusz

23. Mazur Dawid

24. Mazur Piotr

25. Merda Joanna

26. Michalska Edyta

27. Pająk Magdalena

28. Pupka Wioletta

29. Skrzypek Paweł

30. Sroka Dariusz

31. Stachowicz Agnieszka

32. Surmiak Magdalena

33. Urban Magdalena

34. Wachowicz Joanna

35. Walczak Justyna

36. Wojdyła Magdalena

37. Wójcik Tomasz


link