Absolwenci

Wybierz rok a następnie klasę:


klasa IV D-wychowawczyni- mgr Janina Pietrasiewicz

 1. Arian Barbara
 2. Bajda Maria
 3. Biały Marta
 4. Chodań Kazimiera
 5. Dyhdaleiwcz Iwona
 6. Dworak Halina
 7. Fedor Teresa
 8. Florek Alicja
 9. Gawlik Elżbieta
 10. Gierczak Elżbieta
 11. Goworska Ewa
 12. Knara Krystyna
 13. Król Krystyna
 14. Lewicka Irena
 15. Lisiecka Bożena
 16. Lubera Urszula
 17. Markowska Anna
 18. Matoszko Irena
 19. Misiąg Wanda
 20. Myczkowka Barbara
 21. Pasemko Aleksandra
 22. Pfeil Grażyna
 23. Sobień Anna
 24. Sobol Grażyna
 25. Stysiał Barbara
 26. Szewczyk Alina
 27. Szymańska Mirosława
 28. Tabaczyńska Maria
 29. Wieliczko Barbara
 30. Wietecha Marta
 31. Żuk Elżbieta


link