Absolwenci

Wybierz rok a następnie klasę:


klasa IV A-wychowawcy: Alicja Romankiewicz, Stanisław Gałuszka

 1. Barszcz Irena
 2. Biesiadecka Irena
 3. Blajerska Henryka
 4. Ciaś Grzegorz
 5. Cużytek Władysława
 6. Cybulska Barbara
 7. Derbisz Roman
 8. Dlaboga Krystyna
 9. Dyżewska Małgorzata
 10. Gaweł Witold
 11. Gral Maria
 12. Kapłon Tadeusz
 13. Koszałka Bogusława
 14. Kotowski Krzysztof
 15. Kozak Anna
 16. Krzysaj Andrzej
 17. Kwaśniak Jacek
 18. Machowska Marzena
 19. Mazur Jerzy
 20. Niemkiewicz Franciszek
 21. Olszańska Krystyna
 22. Opiela Teresa
 23. Pagacz Jarosław
 24. Płocica Helena
 25. Starost Jan
 26. Staśkiewicz Barbara
 27. Swoboda Krzysztof
 28. Taranowicz Andrzej
 29. Uher Wacław
 30. Ulma Jan
 31. Warchoł Jadwiga
 32. Wierzyński Edward
 33. Woźniak Zygmunt
 34. Wróbel Zdzisław


link