Absolwenci

Wybierz rok a następnie klasę:


klasa XIe-wychowawczynie-mgr Maria Łowicka, dr Jadwiga Eckes

 1. Bajorska Maria
 2. Białowąs Zofia
 3. Cap Maria
 4. Cisło Maria
 5. Chmielecka Jadwiga
 6. Cużytek Barbara
 7. Dubiel Bronisława
 8. Drewniak Jadwiga
 9. Eider Janina
 10. Gmyrek Maria
 11. Gral Józefa
 12. Jurkiewicz Zdzisława
 13. Konieczna Alicja
 14. Kordas Zofia
 15. Krzeszowska Elżbieta
 16. Kud Janina
 17. Kusa Stanisława
 18. Lepiarz Krystyna
 19. Malinowska Ewa
 20. Nestor Stanisława
 21. Oziębła Elżbieta
 22. Ożóg Emilia
 23. Pagacz Marta
 24. Pilek Krystyna
 25. Przysiężniak Wanda
 26. Rojek Danuta
 27. Rząsa Stanisława
 28. Skręt Krystyna
 29. Sierankiewicz Anna
 30. Stanowska Maria
 31. Stawiarczyk Sława
 32. Szramik Elżbieta
 33. Szewc Alicja
 34. Śliwińska Teresa
 35. Trelka Halina
 36. Turczynowska Marta
 37. Wojciechowska Maria
 38. Ziemba Zofia
 39. Żak Barbara


link