Absolwenci

Wybierz rok a następnie klasę:


 

 

klasa XI c-wychowawca-mgr Tadeusz Ulma

 1. Borkowski Mieczysław
 2. Czerska Elżbieta
 3. Domagała Dominik
 4. Dyrkacz Halina
 5. Dziechciarz Józef
 6. Jędruch Teresa
 7. Fedorowicz Stanisław
 8. Goń Jacek
 9. Gromada Jadwiga
 10. Grzeszczuk Ludmiła
 11. Kłodowska Stanisława
 12. Kosiński Teofil
 13. Kozłowska Krystyna
 14. Kozłowski Zbigniew
 15. Krasiczyński Ryszard
 16. Krowicki Stanisław
 17. Kucab Marian
 18. KuĽniarowska Halina
 19. Le¶niowski Jan
 20. Linn Zygmunt
 21. Makowiecka Elżbieta
 22. Mazur Zofia
 23. Obidowicz Marek
 24. Pawlik Piotr
 25. Piwoda Eugeniusz
 26. Pi¶ko Stanisław
 27. Ple¶niak Kazimierz
 28. Podgórska Janina
 29. Punicka Barbara
 30. Puszkar Edward
 31. Roga Władysław
 32. Sterańczak Anna
 33. Stanoszek Liliana
 34. Szewczuk Krystyna
 35. Szwajczak Zdzisław
 36. Welc Jan
 37. Wilczyńska Teresa
 38. Żehaluk Tadeusz
 39. Żyga Józef


link