Rada Rodziców

Przewodniczący:

   Andrzej Kruk

V-ce Przewodniczący:

   Bogusław Stybel

Sekretarz:

   —-


Spotkania Rady Rodziców odbywają się zwykle przed zebraniami i wywiadówkami.


Numer konta, na które można wpłacać składki: 64909600043001004624200001

link