9.09 – Światowy Dzień FAS

Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) jest zespołem umysłowych i fizycznych zaburzeń spowodowany działaniem alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Może on wywoływać opóźnienia umysłowe, wiele dysfunkcji mózgu oraz anomalie rozwojowe. Alkohol powoduje przede wszystkim obumieranie komórek nerwowych, dlatego też dzieci z FAS przychodzą na świat z dużo mniejszą ilością neuronów.
Więcej informacji na stronach: http://www.fas.edu.pl/   http://profilaktyka.kwasfoliowy.info/

„ODDAL TO”

Konkurs ogłoszony został przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne. Konkurs poświęcony jest zainteresowaniu opinii publicznej, szczególnie młodzieży zdrowym stylem życia i będzie przeprowadzony z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej w tym celu aplikacji. Szkoły będą miały za zadanie wykonanie pracy artystycznej, gdzie będą wykorzystane zdjęcia za pomocą aplikacji (np. kolaże, infografiki, plakaty, animacje). Termin składania prac do końca września.

Szczegóły na stronie www.oddalto.gis.gov.pl
Ewentualne pytania proszę kierować do pedagoga szkolnego p. Beaty Szczygieł.

Wyróżnienie dla grupy teatralnej „LOKO” w Rzeszowie

W Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie 8.06.2016 r., odbył się wojewódzki finał VII Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”. Celem konkursu było promowanie wśród młodzieży zachowań korzystnych dla zdrowia z wykorzystaniem form teatralnych.

Czytaj więcej »

Ogólnopolski Głos Profilaktyki

Wspólnie z młodzieżą ze szkół naszego Powiatu, na Rynku w Jarosławiu 1.06.2016r., uczniowie I LO wzięli udział w działaniach w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki. Działania te są podejmowane w celu rozpowszechniania „mody na życie bez uzależnień ”.

Czytaj więcej »

VII Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach” – etap powiatowy

18 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu, odbył się etap powiatowy VII Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. „Porozmawiajmy o uzależnieniach”. Widzowie zgromadzeni na widowni mogli obejrzeć 5 spektakli. W przeglądzie udział wzięły 2 grupy z naszej szkoły.

Czytaj więcej »

„Dzień sałatkowy”

W dniu 19.04.2016 w naszej szkole zorganizowano „Dzień sałatkowy”. Konkurs na najlepszą sałatkę, jak co roku połączony jest ze sprzedażą, z której dochód przeznaczany jest na kampanię „Świat bez głodu” Polskiej Akcji Humanitarnej.

Czytaj więcej »

XV Powiatowy Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie

7 kwietnia w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu odbył się XV Przegląd Piosenki Promującej Zdrowie pod hasłem „Cukrzyca”. Na przeglądzie naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. II b Kinga Bobowicz z piosenką pt. ”Historia Maćka”.

Czytaj więcej »

XXXI Olimpiada Ekologiczna i XLV Olimpiada Biologiczna

Uczeń Maciej Sosnowski zakwalifikował się do etapu centralnego XLV Olimpiady Biologicznej, natomiast uczniowie A. Mokrzycka, K. Machała i M. Błachut wezmą udział w zawodach okręgowych XXXI Olimpiady Ekologicznej. Opiekunem uczniów jest p. Monika Potoczny.

Wszystkim olimpijczykom życzymy jak najlepszych wyników!

Spotkanie z Anną Lewandowską

W dniach 3. i 10. lutego br. w auli szkolnej uczniowie klas I, II i III o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyli w spotkaniu z dr n. med. Anną Lewandowską, z-cą dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu. Wykład dotyczył profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia chorób nowotworowych. W każdym okresie życia, począwszy od poczęcia, aż do życia dorosłego, jesteśmy narażeni na oddziaływanie różnorodnych szkodliwych czynników zewnętrznych, których występowanie wiąże się z postępem cywilizacyjnym. Nie tylko dym tytoniowy, promienie UV, spaliny samochodowe, ale także nieodpowiednia dieta, alkohol czy wirusy mogą być przyczyną powstawania nowotworów. Dlatego bardzo istotną rolę w profilaktyce nowotworowej mają częste badania i zdrowy styl życia.

Czytaj więcej »

link