Powiatowe Święto Edukacji Narodowej

Wyjątkowa edycja święta

Tegoroczne obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu. Edycja to wyjątkowa, ponieważ miała miejsce w naszej szkole. Obecni podczas uroczystości przedstawiciele władzy samorządowej dziękowali nauczycielom za ich pracę, poświęcenie w wychowywaniu młodzieży oraz życzyli kolejnych sukcesów w ich zawodzie. Pedagogom z całego powiatu, którzy w szczególny sposób wyróżnili się w ubiegłym roku (szczególnie w pracy pozaprogramowej) nagrody wręczył pan starosta Tadeusz Chrzan oraz pani naczelnik Lucyna Paulo.

Czytaj więcej »

Z wizytą w teatrze przemyskim

„Pamiętnik Reni Spiegel”

  8 września 2016r. klasy I „c” i II „c” o profilu humanistyczno – prawnym  obejrzały w Centrum Kulturalnym w Przemyślu spektakl pt.„Pamiętnik Reni Spiegel” w reżyserii Barbary Płocicy. Było to przejmujące spojrzenie na Holokaust oczyma żydowskiej nastolatki.

Czytaj więcej »

Z wyglądu chłodny twardziel…

„Z wyglądu chłodny twardziel, jednak w środku człowiek niezwykle miły i przyjazny”. Takimi oto słowami został powitany Wojciech Zawioła, znany dziennikarz sportowy stacji nc+, podczas IX Potyczek Ortograficznych Ziemi Jarosławskiej. I nie minęły się one z prawdą.

Czytaj więcej »

V Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików

W dniach 8-11 września Michał Bereza – uczeń naszego liceum brał udział w V Ogólnopolskim Forum Młodych Chemików zorganizowanym przez Gdańską Chemię Akademicką, czyli konsorcjum utworzone przez: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej i Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Forum przeznaczone jest dla wybitnych uczniów szkół średnich, którzy rekrutowani są przez Komitety Okręgowe Olimpiady Chemicznej. Okręg Rzeszowski reprezentowało sześć szkół z woj. podkarpackiego.

Czytaj więcej »

9.09 – Światowy Dzień FAS

Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) jest zespołem umysłowych i fizycznych zaburzeń spowodowany działaniem alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Może on wywoływać opóźnienia umysłowe, wiele dysfunkcji mózgu oraz anomalie rozwojowe. Alkohol powoduje przede wszystkim obumieranie komórek nerwowych, dlatego też dzieci z FAS przychodzą na świat z dużo mniejszą ilością neuronów.
Więcej informacji na stronach: http://www.fas.edu.pl/   http://profilaktyka.kwasfoliowy.info/

„ODDAL TO”

Konkurs ogłoszony został przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne. Konkurs poświęcony jest zainteresowaniu opinii publicznej, szczególnie młodzieży zdrowym stylem życia i będzie przeprowadzony z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej w tym celu aplikacji. Szkoły będą miały za zadanie wykonanie pracy artystycznej, gdzie będą wykorzystane zdjęcia za pomocą aplikacji (np. kolaże, infografiki, plakaty, animacje). Termin składania prac do końca września.

Szczegóły na stronie www.oddalto.gis.gov.pl
Ewentualne pytania proszę kierować do pedagoga szkolnego p. Beaty Szczygieł.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

Informujemy, że uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017 odbędzie się w dniu 1 września.

8:00 – Msza Św. w Kościele N.M.P. Królowej Polski, ul. 3 Maja
9:00 – Rozpoczęcie Roku w budynku szkoły

Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców, absolwentów i sympatyków szkoły.

Wywiad z Mario Pappano

Podczas zielonej szkoły we Włoszech nasi uczniowie mieli możliwość szkolić swój język włoski. Jeden z uczniów, Alessio Del Frate, z klasy dziennikarskiej postanowił porozmawiać z Mario Pappano – właścicielem hotelu i restauracji, w której zatrzymali się podczas pobytu we Włoszech.
 

Czytaj więcej »

Termin poprawkowy egzaminu maturalnego

Absolwenci, którzy chcą zadeklarować przystąpienie do matury w terminie poprawkowym (23 sierpnia) są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu do dnia 12 lipca br., zgodnie z procedurami zawartymi na stronie OKE Kraków (http://www.oke.krakow.pl/inf/).

Druki znajdują się w sekretariacie szkoły. Można tam również odebrać kody dostępu do kont absolwentów z lat ubiegłych.

link