Dochody – dobrobyt – szczęście – wykład online

Pieniądze szczęścia nie dają? Ludzkość zadaje sobie takie pytanie od zarania dziejów, jednak wciąż bez definitywnej odpowiedzi. Na to pytanie próbowali również odpowiedzieć uczniowie klasy 2c i 1g podczas czwartkowego spotkania online z panem dr Jakubem Czerniakiem, wykładowcą Wydziału Ekonomicznego UMCS. Dla beznamiętnych ekonomistów pytanie jest banalne – cóż może generować szczęście, jeśli nie pieniądze?   Wyższe dochody to lepszy standard życia, ale czy odczuwanie większego szczęścia? Prowadzący, opierając się na badaniach naukowych m.in. noblistów Kahnemana i Deatona pokazał, że myliłby się ten, kto uważa, że zagadka szczęścia została rozwiązana.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że rozbieżność poglądów na ten temat jest olbrzymia, choć może to i lepiej, bo każda jednostka powinna dążyć do szczęścia i dobrobytu na swój własny sposób.

Nad przebiegiem spotkania czuwali wychowawcy klas.

Brak możliwości komentowania.