Wykłady online z UMCS

W dniach 6 i 9 listopada br. uczniowie z klas realizujących podstawę programową w zakresie rozszerzonym z geografii (1e, 1g, 2e, 2g, 2Cg, 3E) uczestniczyli w wykładach online przygotowanych przez pracowników naukowych UMCS w Lublinie.

W piątek wykład był pod hasłem „Państwa, których nie ma na mapie”. Prezentację poprowadził dr. M. Huber. Tematem prelekcji było państwo jako jednostka terytorialna, jego elementy – terytorium, granice oraz obszary leżące na terenie innych państw – enklawy, bądź oddzielone terytorium innego państwa – eksklawy. W trakcie wykładu zwrócił uwagę na państwa częściowo lub całkowicie nie uznawane przez społeczność międzynarodową.

Poniedziałkowy wykład poprowadził dr. K. Kałamucki. Temat „Od pomiarów terenowych, obrazów lotniczych i danych przestrzennych do mapy”. Przedmiotem wykładu była mapa jako obraz Ziemi. Została przedstawiona historia oraz narzędzia do tworzenia map. Prelegent omówił poszczególne elementy mapy takie jak skala, proces generalizacji mapy.

Wykłady poprowadzone przez wykładowców uniwersytetu pozwoliły na poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin geografii.

Brak możliwości komentowania.