Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”…

Miło nam poinformować, że uczeń klasy 2c, Mateusz Kornaga zakwalifikował się do kolejnego etapu Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego „Od Cedyni do Orszy”. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514.

Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o tysiącletniej historii oręża polskiego oraz roli i miejscu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w życiu narodu i państwa polskiego. Olimpiada służy odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudza twórcze myślenie, uczy stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, przygotowuje uczniów do studiów wyższych, a także do gotowości spełnienia obywatelskich obowiązków wobec państwa, w tym obowiązku obrony Ojczyzny.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach olimpiady. 

Opiekunem merytorycznym ucznia jest prof. Joanna Szczepanek.

Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi

Brak możliwości komentowania.