Warsztaty matematyczno-logiczne “Teoria gier”

W październiku z udziałem uczniów naszej szkoły odbyły się warsztaty matematyczno-logiczne o nazwie “Teoria gier” z profesorem nauk matematycznych na Uniwersytecie Warszawskim Panem Jerzym Tyszkiewiczem. Zajęcia odbywały się zdalnie, a uczestniczyło w nich ponad 40 osób z różnych klas o rozszerzeniu matematycznym.

Warsztaty te miały na celu pokazanie uczestnikom modelowanie zadań matematycznych na podstawie dylematów i schematów myślenia życia codziennego. Uczniowie poznali problemy na bazie prostych gier społecznych, w których mogli także brać udział. Zostały im także przedstawione takie zagadnienia jak Optimum Pareto oraz Równowaga Nasha, bezpośrednio odnoszących się do zadań.

Profesor Jerzy Tyszkiewicz opowiadał o grach także od strony ich stwarzania. Nad czym trzeba wtedy myśleć, co brać pod uwagę oraz wymieniał problemy jakie mogą napotkać stwarzających, jak i jakie problemy stwarzający mogą brać pod uwagę do swojego zagadnienia.

Wszystko przekazane na tej lekcji było dla uczniów bardzo ciekawym i łatwym do zrozumienia doświadczeniem. Przykłady zakotwiczone w dobrze im znanym życiu codziennym były definitywnie świetnym wyborem ze strony prowadzącego, gdyż sama teoria dla młodych umysłów może być rzeczą męczącą. Biorąc za to udział samodzielnie w grach, równie dobrze mogących być nazwanymi eksperymentami, czuli się bardziej przywiązani do omawianych przykładów. Sam bowiem profesor rozpoczął wykład stwierdzeniem, że będzie on “o grach, dzięki którym dowiadujemy się czegoś o sobie”. I nie da się z tym nie zgodzić.

Jakub Przystasz, 2Fg

Brak możliwości komentowania.