Spotkanie z misjonarzami z Brazylii

 Ana Raquel Fonseca i Weider Rodrigues to świeccy misjonarze ze wspólnoty Shalom, którzy spotkali się z maturzystami w ramach katechezy, by podzielić się doświadczeniem swojej ewangelizacyjnej posługi oraz ukazać drogę życia misyjnego. 

Międzynarodowe Zgromadzenie Wiernych Wspólnota Shalom założona została w lipcu 1982 r. w Fortaleza w południowo-wschodniej Brazylii przez Moysesa de Azevedo Filho, który jest jej moderatorem generalnym. W 2007 r. został on nominowany na konsultora Papieskiej Rady ds. Świeckich. Wspólnota Shalom narodziła się z potrzeby ewangelizacji przede wszystkim młodych ludzi, którzy oddalili się od Boga, a inspirację dla jej działań stanowią duchowości św. Franciszka z Asyżu i św. Teresy z Avila. Obecnie należy do niej ok. 5 tys. osób, kobiet i mężczyzn w różnym wieku, którzy wybrali zarówno życie w celibacie, jak i małżeństwie, ale także kapłani, seminarzyści i diakoni.  
Wspólnota Shalom poprzez nowe formy ewangelizacji głosi Słowo Boże na całym świecie odwiedzając z koncertami ewangelizacyjnymi różne kraje. Swoje domy ma oprócz Brazylii, gdzie jest ich ponad 60, także w kilkunastu krajach świata. 

Zdjęcia

Brak możliwości komentowania.