Odbiór świadectw maturalnych – sesja poprawkowa

Komunikat dla maturzystów

Świadectwa maturalne w sesji poprawkowej wydawane będą 30 września 2020 r. (środa) w sekretariacie szkoły w godzinach od 11.00 do 14.00.

W przypadku niemożliwości odbioru świadectwa maturalnego w podanym terminie, należy to uczynić w innym dniu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem szkoły.

Przypominamy, że nadal obowiązuje reżim sanitarny.

Uwaga: osoba odbierająca świadectwo za maturzystę musi posiadać upoważnienie i dowód osobisty.

Brak możliwości komentowania.