Jarosławskie Pola Nadziei

W dniach 24 i 25 września br. w naszej szkole została przeprowadzona zbiórka pieniężna na rzecz jarosławskiego Hospicjum im. św. Jana Pawła II. Już po raz kolejny uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika uczestniczyli w tej szlachetnej akcji, której celem jest  propagowanie postaw otwarcia na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka,  i zachęcanie młodzieży do praktycznego zaangażowania w pomoc dla ludzi cierpiących.

Wszystkim, którzy wsparli ten szczytny cel serdecznie dziękujemy.

 

Brak możliwości komentowania.