Wywiadówka

W dniu 23 września 2020 roku (środa) o godzinie 16:00 odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów klas pierwszych i maturalnych w wyznaczonych salach.

W dniu 23 września 2020 roku (środa) o godzinie 17:00 w auli szkoły odbędzie się zebranie prezydium Rady Rodziców z udziałem przewodniczących klasowych rad rodziców.

KLASA   SALA   PIĘTRO

1a              7         parter

1bc           28       II

1d             11        I

1e              2         parter

1f               5         parter

1g              4         parter

3A              6        parter

3B              13       I

3C              15       I

3D              10       I

3E              14        I

3F              31       II

3G              3        parter

Rodziców wchodzących do szkoły obowiązuje przestrzeganie reżimu sanitarnego: dezynfekcja rąk oraz maseczki lub przyłbice.

Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy!

Brak możliwości komentowania.