Stypendium z Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich

Informujemy o możliwości uzyskania przez uczniów naszej szkoły stypendium z funduszu  Fundacji im. H. i T. Zielińskich.

Stypendia przeznaczone są dla najzdolniejszych uczniów, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie Fundacji. Tekst nowego Regulaminu, obowiązującego w bieżącym roku szkolnym w załączeniu.

Podobnie jak w latach ubiegłych, o pomoc materialną ubiegać się mogą jedynie uczniowie zamieszkali na terenie powiatu jarosławskiego oraz w gminach: Sieniawa i Adamówka.

O przyznanie stypendium może występować uczeń lub jego rodzice za pośrednictwem dyrekcji szkoły.

Wnioski na formularzach przygotowanych przez Fundację należy składać w terminie do 9 października br. u wychowawców klas.

Brak możliwości komentowania.