Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Nabór wniosków o przyznanie stypendium: od 14 września 2020 r. do 25 września 2020 r.

Wzorem lat ubiegłych, w roku szkolnym 2020/2021 Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt stypendialny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021″ skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno – przyrodniczych, informatycznych, językowych, a także pobudzania ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie.

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu można pozyskać ze strony internetowej: www.podkarpakcie.edu.pl

Regulamin przyznawania stypendiów wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania w  zakładce Dokumenty do pobrania

 

Brak możliwości komentowania.