Odbiór świadectw dojrzałości

 

Komunikat dla maturzystów

Świadectwa maturalne wydawane będą 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) w auli szkoły zgodnie z następującym harmonogramem:

klasa 3 A – godz. 8.00 – 8.30

klasa 3 B – godz. 8.45 – 9.15

klasa 3 C – godz. 9.30 – 10.00

klasa 3 D – godz. 10.15 – 10.45

klasa 3 E – godz. 11.00 – 11.30

klasa 3 F – godz. 11.45 – 12.15

klasa 3 G – godz. 12.30 – 13.00

Absolwenci z poprzednich lat – godz. 10.00 – 11.00 w sekretariacie szkoły.

Prosimy o przestrzeganie podanego harmonogramu.

W przypadku niemożliwości odbioru świadectwa maturalnego w podanym terminie, należy to uczynić w innym dniu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem szkoły.

Przypominamy, że nadal obowiązuje reżim sanitarny:

– wejście na teren szkoły obowiązkowo w maseczce lub przyłbicy,

– dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły,

– należy pamiętać o obowiązkowym zachowaniu  2 m dystansu  społecznego,

– każdy maturzysta musi posiadać własny długopis.

Uwaga: osoba odbierająca świadectwo za maturzystę musi posiadać upoważnienie i dowód osobisty.

Brak możliwości komentowania.