Uwaga Kandydaci do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu

Od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.

odbywa się składanie podań o przyjęcie do szkoły, jako szkoły pierwszego wyboru.

Wniosek o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu można złożyć w jednej z następujących form:

  1. Wrzucić do skrzynki wystawionej w miejscu monitorowanym przed głównym wejściem do

I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu

ul. 3 Maja 4

w godzinach od 8.00 do 14.30

  1. Przesłać pocztą tradycyjną, kurierem na adres

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

37-500 Jarosław

ul. 3 Maja 4

     3. Przesłać w formie elektronicznej w postaci skanu na adres e-mail

rekrutacja@lo.kopernik.jaroslaw.pl

Oryginał wniosku kandydat przynosi ze świadectwem i wynikiem egzaminu ośmioklasisty podczas kolejnego etapu.

We wniosku należy podać numer telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów prawnych!

Ponadto, informacje o zasadach rekrutacji do klas pierwszych są dostępne na stronie naszej szkoły w zakładce OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu ze szkołą:

telefonicznie 16 6212231 lub mailowo rekrutacja@lo.kopernik.jaroslaw.pl

Odpowiemy na wszelkie wątpliwości.

Brak możliwości komentowania.