Zwrot książek do biblioteki szkolnej

Serdecznie prosimy wszystkich uczniów klas maturalnych o rozliczenie się z biblioteką szkolną w dniach

20 – 22 maja 2020 r. w godzinach od 8.00 – 14.00 według następującego porządku:

  • 20 maja (środa) – klasy 3A, 3B, 3C,
  • 21 maja (czwartek) – klasy 3D, 3E,
  • 22 maja (piątek) – klasy 3F, 3G.

Termin ten dotyczy zwrotu wszystkich książek i innych materiałów bibliotecznych  wypożyczonych przez uczniów w trakcie trwania nauki.

Proszę przychodzić do biblioteki pojedynczo z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących  w okresie pandemii koronawirusa.

Zadbajmy wszyscy o księgozbiór „Kopernika”.

Brak możliwości komentowania.