Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Wytyczne przeprowadzania egzaminów

Grafika z tekstem: "Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS"

Materiały ze strony GIS: Link

 

 

 

Brak możliwości komentowania.