Sukces w 46. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Miło nam poinformować, że Dominika Skupień, uczennica klasy 2D została finalistką 46. Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, organizowanej przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie pod honorowym patronatem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwszy etap olimpiady polegał na rozwiązaniu testu online dotyczącego prawa własności przemysłowej oraz historii wynalazków. 28 kwietnia br. odbył się etap okręgowy olimpiady, w którym należało rozwiązać test oraz zadania praktyczne związane z procedurą zgłaszania projektów wynalazczych. Udział w Olimpiadzie wymagał znajomości zagadnień z wielu dziedzin nauki, wykraczających poza podstawę programową nauczania w szkole. Opiekunem merytorycznym uczennicy jest  prof. Anna Wójcik.

Serdecznie gratulujemy sukcesu.

Brak możliwości komentowania.