Zmiana ustalonych w szkole terminów dni wolnych od zajęć dydaktycznych

          W związku ze zmianą terminów przeprowadzania egzaminu maturalnego 2020 ulegają zmianie ustalone we wrześniu 2019 roku, na dzień 4, 5, 6 maja 2020 roku dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach będą odbywały się zajęcia kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Biorąc pod uwagę harmonogram egzaminu maturalnego 2020 ogłoszony przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Komunikacie z dnia 24 kwietnia 2020 roku, nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych to:

  •  8 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
  • 9 czerwca 2020 r. (wtorek)
  • 10 czerwca 2020 r. (środa)

Jolanta Moskwa

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego

im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu

Brak możliwości komentowania.