Finał Konkursu o Kulturze Antycznej

4 marca 2020 r. w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się Finał XI Podkarpackiego Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Antycznej „Non scholae, sed vitae discimus”, organizowanego przez VI Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie i Uniwersytet Rzeszowski, pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i JM Rektora UR.

Nasz zespół w składzie: Wiktoria Maziarka, Paulina Marek i Martyna Rokoszyńska (z klasy 1 Ag) znalazł się wśród dziesięciu najlepszych 3-osobowych drużyn, które w finale zaprezentowały się przed Komisją Konkursową. Na tym etapie uczestnicy mieli za zadanie odegrać scenkę teatralną dotyczącą wybranej przez uczestników dziedziny życia w starożytności oraz udzielić odpowiedzi na wylosowane pytania z zakresu kultury, historii, literatury i filozofii starożytnej.

Choć nasza drużyna nie znalazła się w gronie trójki laureatów, serdecznie gratulujemy uczennicom dotarcia do finału i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły na tym szczeblu konkursu. Opiekę nad naszym zespołem sprawowała pani prof. Magdalena Tkaczyk.

Brak możliwości komentowania.