Warsztaty teatralne

Uczennica klasy 1Ag Paulina Marek 5 lutego br.wzięła udział w warsztatach teatralnych prowadzonych pod kierunkiem dra Sylwestra Łysiaka w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, przygotowujących do Finału XI Podkarpackiego Konkursy Wiedzy o Kulturze Antycznej NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS. Stanowiły one wprowadzenie do pracy nad takimi podstawowymi narzędziami aktorskimi, jak ciało, głos, emocje i wyobraźnia, aby dać uczestnikom poczucie pewności siebie, wzmocnić ich dobre relacje z rówieśnikami, otworzyć na kreatywne, twórcze rozwiązania, zgodną pracę w zespole, przy jednoczesnym rozpoznaniu własnych zdolności i kompetencji.

Brak możliwości komentowania.