Niektóre osiągnięcia matematyki

Wyjazdowe wykłady i warsztaty klas matematycznych to już tradycja…

Dziesiątego stycznia bieżącego roku uczniowie klas 1g i 1Fg wraz z opiekunami prof. Robertem Poliśkiewiczem, prof. Pawłem Szymskim i prof. Katarzyną Trynkiewicz wybrali się na wykład pt. „Niektóre osiągnięcia matematyki i ich wpływ na współczesność”. Wykład odbył się w Auli Czerwonej PWSTE w Jarosławiu. Przedmowę i prezentację zacnego prelegenta wygłosiła dr Dorota Dejniak – prorektor ds. dydaktycznych uczelni. Prowadzący wykład Józef Banaś – polski matematyk, profesor nauk matematycznych specjalizuje się w nieliniowej analizie i jej zastosowaniach w teorii równań różniczkowych i całkowych. Jest współtwórcą aksjomatyki miary niezwartości, zwanej jako aksjomatyka Banasia-Goebla, oraz kilku innych pojęć z zakresu geometrii przestrzeni unormowanych. Profesor Banaś jest promotorem 13 prac doktorskich. Był kierownikiem Katedry Matematyki, a od 2016 roku kieruje Katedrą Analizy Nieliniowej w Politechnice Rzeszowskiej.

Wykład skierowany do nas dotyczył różnych odkryć metod matematycznych, m. in. metody Monte Carlo oraz bomb atomowych, wodorowych i ich znaczenia dla rozwoju, a może zagrożeń, dla cywilizacji. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że z wykładu płynęło wiele mądrości, „a jeszcze wiele wątków trzeba przemyśleć, przedyskutować…”

Jak echo wróciło do nas wspomnienie wykładu i warsztatów „Nierówności między średnimi liczbowymi”, w których mieliśmy okazję uczestniczyć w listopadzie ubiegłego roku. Zajęcia dla nas prowadziła wówczas dr Renata Jurasińska z Katedry Analizy Matematycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dr Renata Jurasińska zajmuje się rozwiązywaniem problemów ekstremalnych w geometrycznej teorii funkcji analitycznych, a w szczególności prowadzi badania nad różnymi klasami funkcji definiowanych przez podporządkowanie funkcjom wielolistnym.

A teraz… czekamy na następne ciekawe warsztaty i wykłady.

Zdjęcia

Brak możliwości komentowania.