Zajęcia w sądzie

8 stycznia 2020 r. klasa 2C humanistyczno – prawna brała udział w ciekawych zajęciach dotyczących prawa karnego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu, które poprowadził sędzia pan Dariusz Lotycz.

Gdy dotarliśmy na miejsce zostaliśmy sprawdzeni przez ochronę – przeszliśmy przez bramkę do wykrywania niebezpiecznych narzędzi. Następnie zaprowadzono nas na salę rozpraw. Zostaliśmy poinstruowani, jak należy zachować się podczas rozprawy sądowej oraz poinformowani o szczegółach sprawy, w której mieliśmy uczestniczyć w roli obserwatorów. Sprawa dotyczyła młodego człowieka, który popadł w konflikt z prawem. Uświadomiło to nam, że błahe z pozoru konflikty mogą mieć bardzo poważne i nieoczekiwane konsekwencje. Zapoznaliśmy się również z procedurami sądowymi. Po zakończeniu rozprawy mieliśmy możliwość porozmawiania z sędzią i wysłuchania informacji odnośnie procesu karnego. Zaciekawiły nas szczególnie przypadki różnych spraw, które miały nas ostrzec przed nieprzemyślanymi i pochopnymi działaniami.

Zwiedziliśmy też budynek sądu, w tym także pomieszczenia dla zatrzymanych. Nasza wiedza odnośnie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości znacznie wzrosła. Bardzo dziękujemy za tę lekcję.

Wyjazd zorganizowały i opiekę sprawowały panie prof. Joanna Szczepanek i Magdalena Sało.

Brak możliwości komentowania.