Szybka wycieczka po wiedzę

16.12.2019 r. uczniowie klasy 2E o profilu językowym wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym na Uniwersytet Rzeszowski. Celem było wysłuchanie wykładów naukowców z Instytutu Historii: medioznawcy, dra Jarosława Kinala, który przedstawił prelekcję pt. Jak media bawią się z nami w chowanego oraz historyka, prof. dr hab. Leszka Słupeckiego, prezentującego odczyt pt. Wolność Wikinga i Swoboda Słowian. Wolności i demokracja w barbarzyńskich społecznościach plemiennych. W spotkaniu wzięli również uczniowie innych szkół średnich z województwa podkarpackiego. Opiekę nad uczniami sprawowali Pan Jacek Sało i  Pan Paweł Sobiegraj.

 Pierwszy wykład przybliżył uczniom sposób funkcjonowania i manipulacje spotykane w środkach masowego przekazu. Pan doktor podał przykłady manipulacji opierając się na przykładach autentycznych tekstów. Uczniowie uświadomili sobie, że jeden kadr, trafnie dobrany, może zmienić ich opinię na dany temat. Wykładowca mówił bardzo przystępnym dla młodzieży językiem. Był bezpośredni i autentyczny w swej wypowiedzi. Otwarcie opowiadał różne historie związane z zawodem dziennikarza, który sam wcześniej wykonywał i z humorem mówił o swoich dziennikarskich „wpadkach”, co spodobało się słuchaczom. Spotkanie zostało uwieńczone gromkimi brawami, po czym uczniowie udali się na przerwę.

Kolejny wykład, tym razem z historii, dotyczył zagadnień związanych z formowaniem się struktury plemion wczesnego średniowiecza. Wykładowca okazał się pasjonatem tego okresu w dziejach Europy. Wygłoszona z ogromna znajomością materii i pogłębiona o źródła z wielu krajów była to ciekawa prezentacja treści, które nieczęsto są rozwijane w podręcznikach szkolnych. Uczniom najbardziej podobał się wątek dotyczący roli kobiety w funkcjonowaniu tych plemion. Jak się okazało, niewiasty były cenniejsze nawet od króla…

Podsumowując, wyjazd uważamy za bardzo udany. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z języka polskiego i historii. Uświadomili sobie, że nie wszystko to, co oglądają w smartfonach lub na ekranach laptopów czy telewizorów jest prawdziwe. Ponadto, dowiedzieli się, jak dużo współczesna demokracja zaczerpnęła od plemion Wikingów i Słowian.

Jadwiga Wasilewska

Brak możliwości komentowania.