„Twoje życie w Twoich rękach”

W miesiącach październiku i listopadzie w klasach trzecich odbyły się spotkania edukacyjne z Panią Martą Zadorożny – przewodniczącą Stowarzyszenia Jarosławskich Amazonek.

Zajęcia dostarczyły uczniom niezbędnej wiedzy o chorobie nowotworowej piersi, uzmysłowiły konieczność dbania o własne zdrowie, zdrowy styl życia. Młodzież miała możliwość ćwiczenia na fantomach, uświadomienia  sobie konieczności samobadania o piersi, co może mieć duży wpływ na wykrycie zmian we czesnym stadium choroby i w dużej mierze zwiększyć skuteczność leczenia.

 Serdecznie dziękujemy Pani Marcie Zadorożny za dobro i serce jakie wkłada w pracę edukacyjną z młodzieżą, dotykając trudnych tematów, związanych z przeżyciami jakie towarzyszą kobietom po mastektomii.

Brak możliwości komentowania.