Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka – UNICEF

„Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera.”                                                   

Jan Paweł II

W środę 20 listopada obchodzimy bardzo ważny dzień – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W tym roku przypada wyjątkowa – 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. To szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce, w tym nasza szkoła. Święto upamiętnia uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku a także Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 roku. To dokumenty, których celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony i opieki najmłodszym.

Janusz Korczak już blisko sto lat temu napisał: „Nie ma dzieci – są ludzie oraz Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […]. Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź.”
Choć wiele się zmieniło w Polsce w podejściu do dzieci przez ostatnie sto lat, to wciąż prawa dziecka nie są w pełni respektowane. Wciąż pokutuje przekonanie, że dzieci nie są jeszcze pełnoprawnymi ludźmi i dlatego prawa człowieka im w pełnie nie przynależą.  Niestety, w wielu zakątkach świata dzieci nie mają dostępu do edukacji, opieki medycznej, bezpieczeństwa i życia w pokoju, do schronienia, do ochrony przed wyzyskiem, do wolnego czasu i zabawy, do wyrażania własnych poglądów, do wolności.

Choć dzieci swój szczególny dzień mają 1 czerwca, Polska jako członek Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych pragnie propagować datę 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, by przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa. Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka, które nie są jakimś przywilejem, który dzieciom się należy, jak są grzeczne, one im się należą bo – tylko i aż – są dziećmi, są ludźmi.

W tym dniu  20 listopada uczniowie i  nauczyciele  w miarę możliwości przyszli do szkoły ubrani na niebiesko i  przyłączyli się w ten sposób do wszystkich, którzy także angażują się w globalne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.

W ramach obchodów 30. rocznicy podpisania Konwencji Praw Dziecka klasa 2E pod opieką pani prof. Joanny Szczepanek przygotowała wystawę pt. „Dzieciństwo nie zawsze znaczy to samo”. Ekspozycja znajduje się w holu głównym szkoły. Zapraszamy do jej obejrzenia.

Zdjęcia

Brak możliwości komentowania.