Kierunki techniczne na topie

W dniu 30 października br. w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu. Zaprezentowali oni kierunki kształcenia w placówce, zademonstrowali działanie niektórych sprzętów technicznych oraz realizowane obecnie projekty. Jarosławscy wykładowcy zachęcali uczniów do wyboru kształcenia na kierunkach technicznych podkreślając atuty zawodowe oraz potrzeby runku pracy.

W spotkaniu brali udział uczniowie ze wszystkich klas matematycznych. Owocem spotkania będzie zacieśnienie współpracy z jarosławską uczelnią poprzez organizowanie lekcji dla uczniów oraz warsztatów naukowych.

Brak możliwości komentowania.