Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto – święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Wpisując się w ten uroczysty klimat, w piątek 11 października 2019 roku w auli naszego Liceum odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca ten wyjątkowy dzień.
 
W pierwszej części spotkania miało miejsce przekazanie sztandaru nowemu pocztowi oraz  ślubowanie uczniów klas pierwszych. Następnie został pożegnany ustępujący Samorząd Szkolny, a nowy przewodniczący – Daniel Czyż przedstawił wszystkich członków nowego SU. Podziękował i złożył życzenia gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom szkoły.
 
W części oficjalnej głos zabrała Pani Dyrektor Jolanta Moskwa, która wszystkim zebranym życzyła wielu sukcesów zawodowych, wytrwałości w pełnieniu trudnej misji edukacji młodzieży oraz konsekwencji w dążeniu do zamierzonych celów. Tradycyjnie Dzień Edukacji Narodowej był również okazją do ukoronowania pracowników oświaty za ich wysiłek w realizowaniu codziennych obowiązków zawodowych w postaci nagród Dyrektora Szkoły.

Swą obecnością uroczystość zaszczyciła również pani Elżbieta Czwakiel, przedstawiciel Rady Rodziców, składając  nauczycielom podziękowania za przekazywaną wiedzę i trud włożony w kształtowanie serc i umysłów młodego pokolenia.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna uświetniająca całą uroczystość, przygotowana przez Karolinę Kłak, Dorotę Perczyńską oraz Izabelę Dobrowolską.

Dzień Edukacji Narodowej i jego obchody były dla wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły jak i uczniów okazją do refleksji nad często żmudną, lecz owocną i niezmiennie potrzebną pracą nauczycieli.
Jak powiedział Mark Twein – „Zacną rzeczą jest uczyć się, jeszcze zacniejszą nauczać.”
 

Brak możliwości komentowania.