Zakazane książki

W październiku w bibliotece szkolnej uczniowie uczestniczą w interesujących  prelekcjach na temat zakazanych książek. Spotkaniom prowadzonym przez bibliotekarki Elżbietę Stęchły i Marię Bartosiewicz towarzyszy wystawa pt. „Czytam książki zakazane”. Dzięki wystawie młodzież może dowiedzieć  się, iż od zarania dziejów aż do czasów współczesnych tysiące książek było zakazywanych bądź cenzurowanych przez rozmaite władze świeckie lub religijne. Odkąd tylko ludzie zaczęli komunikować to, co czują i myślą, inni zajęli się pilnowaniem, aby nie przekazywano niczego, co cenzorzy uznawali za niestosowne ze względów religijnych, politycznych, obyczajowych czy społecznych. Jednak w praktyce dzieła potępione budziły ciekawość przez co stawały się popularne. Przykładowymi zakazanymi książkami są: „Buszujący w zbożu” J.D. Salinger, „ Biblia”, „Archipelag Gułag” A. Sołżenicyn, Cierpienia młodego Wertera” J.W. Goethe, „Folwark zwierzęcy” G. Orwell. Na indeksach ksiąg zakazanych znaleźli się także polscy pisarze i naukowcy m.in. A. Mickiewicz, A.F Modrzewski, M. Kopernik. 

Zwiedzenie wystawy  umożliwia zapoznanie się z dziełami, które były najczęściej zakazywane,  jak też udziela odpowiedzi na pytanie o podstawy ich zakazu. Uczniowie wychodzą z biblioteki bogatsi o przydatną i cenną wiedzę.

Brak możliwości komentowania.